Veloverstået MERK generalforsamling 2024


MERK af holdte ordinær generalforsamling 2024 i Den Sorte Diamant - onsdag den 22. maj 2024, kl. 11.00-12.00

Her er et kort referat af generalforsamlingen.

Fremmødte var:

Charlotte Fabian – Playboy Footwear, Claus Buchardt – Han Kjøbenhavn, John Brødbæk – Mr. August, Jørgen Krebs – Skoringen Ringe, Iglin Tanggaard - Møblér, Lars Andreasen – Second Female, Lis Bilde - Gardin Lis, Lise Leonhardt Hjorth - inq, Ole Mortensen – Butik Miami, Per Sloth – Sloth & Aaskov, Søren Søgaard – NorthTex samt Vagn Kirkelund – Salling Group.

1.        Valg af dirigent

Formanden Jørgen Krebs foreslog Nikolai Klausen som dirigent.

Nikolai Klausen takkede for valget og foreslog Käthe Dahl-Jensen som referent.

Dirigenten tjekkede derefter, at der var overensstemmelse mellem deltagerlisten og de tilstedeværende, hvilket var tilfældet – i alt 9 medlemmer tilstede, 1 fuldmagt samt 3 øvrige deltagere.

Generalforsamlingen er varslet iht. vedtægterne med 6 ugers varsel den 4. april 2024 via nyhedsbrev med angivelse af dagsorden og endvidere på hjemmeside under Aktuelt og Arrangementer.

2.       Formandens beretning

Bestyrelsens formand Jørgen Krebs beretning blev skriftligt fremlagt.

Læs formandens beretning her.

Generalforsamlingen godkendte beretningen uden kommentarer.

3.       Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Jørgen Krebs fremlagde Årsrapport for 2023, som var revideret af PwC. 

Der var ingen spørgsmål til det fremlagte regnskab, som hermed blev godkendt.

 

4.       Fremlæggelse af budget 2024 og kontingent for det indeværende år

Nikolai fremlagde udkast til budget 2024 og redegjorde for de afsatte beløb for aktiviteter i 2024.

Bestyrelsen indstiller til fastholdelse af nuværende kontingentniveau.

 

5.       Indkommende forslag

Der er ingen indkommende forslag.

 

6.       Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller følgende til genvalg for 1 år:

 • Iglin Tanggaard, Møblér
 • Jacob Valdemar, Vald Agency
 • John Brødbæk – Mr. August
 • Lis Bilde – Gardin Lis
 • Mikael Laage-Petersen – Holger Petersen Holding
 • Søren Søgaard - NorthTex

Bestyrelsen indstiller følgende til genvalg for 2 år:

 • Vagn Kirkelund – Salling Group
 • Per Sloth - Sloth & Aaskov
 • Lise Leonhardt Hjorth - inq
 • Lars Andresen - Second Female
 • Claus Buchardt - Selvstændig konsulent
 • Charlotte Fabian - Playboy Footwear

Bestyrelsen indstiller følgende til nyvalg for 2 år:

 • Brian Tøttrup – Skoringen Aalborg
 • Ole Mortensen – Butik Miami

Følgende genopstiller ikke:

 • Jørgen Krebs – Skoringen Ringe
 • Trine Bertelsen – CaMaRose

Generalforsamlingen havde ingen indsigelser, hvorfor dirigenten kunne konstatere, at bestyrelsen fremover består af følgende 14 personer:

 • Iglin Taggaard
 • Jakob Valdemar
 • John Brødbæk
 • Lis Bilde
 • Mikeal Laage-Petersen
 • Søren Søgaard
 • Vagn Kirkelund
 • Per Sloth
 • Lise Leonhardt Hjorth
 • Lars Andresen
 • Claus Buchardt
 • Charlotte Fabian
 • Brian Tøttrup
 • Ole Mortensen

 

7.       Valg af revisor


Bestyrelsen indstiller PwC til genvalg. Der var ingen indsigelser, hvorfor PwC blev genvalgt.

 

8.       Eventuelt

Der var intet til referat under dette punkt. 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var afviklet i henhold til
foreningens vedtægter og udsendte dagsorden - og takkede for god ro og orden. 

Efter endt generalforsamling var der farvel til Jørgen Krebs, som takkede for mange gode år i MERK (Dansk Detail) og den fantastiske rejse foreningen har haft de seneste år. Først med tilknytningen til Dansk Erhverv og efterfølgende fusionen med WEAR og her senere på året, også Mens Fashion World. 

Foreningen står nu stærkere og med bedre rådgivning til medlemmerne. MERK er nu en af Danmarks største brancheforeninger og er et fyrtårn for fremtidens brancheforeninger. Derfor er det, det helt rette tidspunkt for et formandsskifte. MERK skal fra et enestående fundament, nu videre og fastholde sin relevans for medlemmerne.

Bestyrelsen kunne takke Jørgen for det flotte arbejde med gavekort til Odense Teater og en god flaske Champagne.

Det var ligeledes tid til at sige farvel til sekretær, Käthe Dahl-Jensen, som har været en helt uvurderlig støtte for foreningen og dens medlemmer. Käthe har valgt at gå på pension og ser frem til mange dejlige rejser sammen med sin mand.

Bestyrelsen takkede Käthe for hendes mange år og fantastiske arbejde med gavekort til Italiensk restaurant og blomster.

Konstituerende bestyrelsesmøde

På det konstituerende bestyrelsesmøde, valgte bestyrelsen at konstituere sig med følgende:

 • Formand, Iglin Tanggaard, Møblér
 • Næstformand, Vagn Kirkelund, Salling Group

 

MERKDANMARK

Visit

Børsen
1217 København K

Contact

T: (+45) 3374 6139
M: info@merkdanmark.dk
Copyright © 2024, MERK, All Rights Reserved