Mens Fashion World - generalforsamling 2024


Torsdag den 30.maj 2024 kl.11.30-12.30

Tilmelding sker til sekretariatet på mail kdj@danskerhverv.dk

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling består af følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt til sekretariatet, på mail nkl@danskerhverv.dk senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, den 16. maj 2024.

Bestyrelsen forslår til en fusion med brancheforeningen MERK, hvorfor der indstilles til en opløsning af Mens Fashion World og en overflytning af medlemmerne til MERK.

Sekretariatet fremsender relevante bilag efter den 16. maj 2024.

Foreningens vedtægter kan hentes her.

MERKDANMARK

Visit

Børsen
1217 København K

Contact

T: (+45) 3374 6139
M: info@merkdanmark.dk
Copyright © 2024, MERK, All Rights Reserved