MERK generalforsamling 2024


Onsdag den 22. maj 2024 kl.11.00-12.30

Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K.

Tilmelding sker til sekretariatet på kdj@danskerhverv.dk

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkommende forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt til sekretariatet, på mail nkl@danskerhverv.dk senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes, den 23. april 2024.

Sekretariatet fremsender relevante bilag efter den 23.april 2024.

Forenings vedtægter kan hentes her.

MERKDANMARK

Visit

Børsen
1217 København K

Contact

T: (+45) 3374 6139
M: info@merkdanmark.dk
Copyright © 2024, MERK, All Rights Reserved